Η σύγχρονη ιατρική έρευνα για το ελαιόλαδο

Το γεγονός ότι στο τέλος της δεκαετίας του ’60 η Ελλάδα παρουσίαζε χαμηλούς δείκτες θνησιμότητας από στεφανιαία νόσο και πολλές νεοπλασίες, πράγμα που αποδίδεται κυρίως στις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων, και σε αντίθεση με την αυξανόμενη παρουσία των νοσημάτων αυτών στη διάρκεια των τελευταίων τριάντα ετών, συνέπεια προφανώς της στροφής μεγάλου μέρους του ελληνικού πληθυσμού προς διατροφικές συνήθειες των Ευρωπαίων, οδήγησε σε μία σειρά μελετών με βάση παρατηρήσεις επί ασθενών-μαρτύρων. Οι έρευνες που διεξήχθησαν στην Ελλάδα την τελευταία εικοσαετία αποδεικνύουν ότι η μικρή παρουσία πολλών μορφών καρκίνου, της στεφανιαίας νόσου και άλλων χρονίων νοσημάτων σχετίζεται με βασικά στοιχεία της παραδοσιακής Μεσογειακής διατροφής. Με δεδομένο ότι στην Ελλάδα η κατανάλωση ελαιολάδου ήταν και είναι από τις υψηλότερες στον κόσμο και ότι σε παγκόσμια κλίμακα η θνησιμότητα από τα προαναφερθέντα νοσήματα είναι από τις χαμηλότερες, το Ανώτατο Ειδικό Επιστημονικό Συμβούλιο Υγείας (ΑΕΕΣΥ), το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την διεύθυνση της καθηγήτριας κ. Αντωνίας Τριχοπούλου, αποφάσισε και συνέταξε προσχέδιο διατροφικών οδηγιών για τους Έλληνες, με σκοπό την αναφορά, σε πρώτη φάση, στις διατροφικές ανάγκες των κατά τεκμήριο υγειών ενηλίκων και στην αύξηση κατανάλωσης ελαιολάδου.

•Κέντρο Ερεύνης Και Ελληνικής Λαογραφίας 
(Ακαδημία Αθηνών)
ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ 
ISBN: 960-404-054-5

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *